ทำเนียบบุคลากร

ในด้านการเรียนการสอนเรามีครูที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์พร้อมที่จะเสริมสร้าง ทักษะความสามารถให้กับนักเรียน

Staff of Tikalang School